Niewydolność zastawki trójdzielnej: przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Pomiędzy prawym przedsionkiem serca a komorą po prawej stronie znajduje się zastawka trójdzielna. Składa się z trzech małych połówek.

Z jego udziałem istnieje przeszkoda w powrocie przepływu krwi z komory do przedsionka w fazie skurczu komór serca.

Niezdolność tego zaworu do wykonywania przypisanych mu funkcji jest diagnozowana jako uszkodzenie zastawki trójdzielnej.

Cecha dysfunkcji

Między komorami i przedsionkami serca połączenie jest utrzymywane za pomocą zaworów. Przy ich udziale przepływ krwi dociera do ściśle określonego kierunku.

Prawa komora i przedsionek są połączone z zastawką trójdzielną, która składa się z trzech zaworów. Ma on przekazywać przepływ krwi żylnej do przedsionka z komory.

Po zakończeniu procesu zawory zamykają się szczelnie. Z tego powodu krew nie ma możliwości powrotu (do żyły płuc).

Niedostateczność zastawki trójdzielnej prowadzi do tego, że nie może ona w pełni wykonywać swojej głównej funkcji. Prowadzi to do tego, że część lub cała krew płynie z powrotem do prawego przedsionka.

Jeśli mała część krwi powróci, możemy mówić o rozwoju względnego niedoboru zastawki trójdzielnej.

Przy dużej objętości wstecznego przepływu krwi dochodzi do deformacji prawego przedsionka i komory. Wynika to z faktu, że mają one duże obciążenie i ciśnienie. Zwiększa ciśnienie wewnątrz tych części serca. Jej poziom może przekroczyć dopuszczalną normę o 8 lub więcej razy.

Prawa strona ludzkiego serca przepływa przez żylną krew przez mały krąg krążenia krwi, płuc i tętnicy płucnej. W wyniku rozwoju dysfunkcji zastawki, prawa strona serca jest poddawana dużym obciążeniom.

Krew stopniowo gromadzi się w prawej połowie. Po chwili sytuacja ta prowadzi do stagnacji krwi w płucach i żyłach wielkiego koła krążenia krwi.

Chciałbym zauważyć, że dysfunkcja zastawki trójdzielnej prawie nigdy nie płynie bez współistniejących wad serca.

Intensywność manifestacji niewydolności trójdzielnej jest bezpośrednio zależna od stopnia patologii funkcjonowania zastawki serca.

Klasyfikacja

Dysfunkcję zastawki trójdzielnej można poddać klasyfikacji. W tym celu kierujemy się kilkoma ważnymi zasadami:

 1. Czas rozwoju.
 2. wrodzony - zaczyna się rozwijać nawet w okresie wewnątrzmacicznego rozwoju dziecka. Przyczyna patologii
  może mieć wpływ na ciało kobiety ciężarnej czynników negatywnych (promieniowanie, choroby wirusowe lub zakaźne, zły styl życia itp.);
 3. nabyte - przejawiające się przez całe życie człowieka. Głównym powodem rozwoju niewydolności jest występowanie procesów zapalnych, powstających w wyniku zapalenia wewnętrznych ścian błony sercowej.
 4. Czynniki, które prowokowały patologię.
 5. organiczna - patologia objawia się w postaci zmiany wielkości lub kształtu zastawki trójdzielnej, co prowadzi do niepełnego zamknięcia zaworów;
 6. funkcjonalny - to niemożność spełnienia swojej funkcji przez TC. W takim przypadku kształt i wymiary zaworu nie są odkształcalne. W tym przypadku występuje gwałtowny wzrost wielkości prawej komory lub przedsionka. Ponadto odkształca się również włóknisty pierścień, do którego jest przymocowany sam zawór trójdzielny.
 7. Stopień rozwoju choroby.
 8. Niewystarczalność 1 stopnia - awaria stopnia 1 stopnia objawia się w bardzo małym stopniu, co wynika z minimalnej objętości krwi, która powraca;
 9. niedoczynność trójdzielna 2 stopni - powrót prądu krwi można określić w przybliżeniu z odległości 2 - 2,5 cm od TC;
 10. niewydolność 3 stopni - odległość, przy której możliwe jest określenie kierunku wstecznego krwi, więcej niż 2 cm;
 11. 4 stopnie - praktycznie całe przedsionek jamy ustnej (po prawej), istnieje odwrócony przepływ krwi.

Podczas diagnozowania choroby pierwszym zadaniem, które musi stawić czoła specjalistom, jest określenie jak najdokładniej rodzaju i stopnia rozwoju patologii TCS.

Przyczyny

Po ustaleniu rozpoznania patologii zastawki trójdzielnej konieczne jest ustalenie przyczyny, która służyła jej rozwojowi.

Do najważniejszych czynników prowokujących należą:

 • uraz mechaniczny mostka w okolicy serca, któremu towarzyszy tworzenie się pęknięcia lub pęknięcia zastawki serca;
 • rozwój zespołu rakowiaka - wiąże się z porażeniem narządów wewnętrznych organizmu człowieka, co pociągnęło za sobą powstanie rakowiaka (małego guza) na zajętym narządzie. Z reguły tworzy się go na ścianach grubego lub cienkiego jelita. Obecność takiego guza idzie w parze z powstawaniem szkodliwych substancji czynnych. Przepływają one do serca, zakłócając funkcjonowanie, a następnie strukturę wewnętrznej powłoki serca. Ponadto substancje działają także destrukcyjnie na prawe przedsionki lub komorę. Często w wyniku tego zespół rakowiaka powoduje, że klapy zaworów są stale półotwarte;
 • reumatyzm - w tym przypadku proces reumatyczny rozwija się głównie w sercu. Ta przyczyna prowadzi do rozwoju nieadekwatności nie tylko zastawki trójdzielnej, ale także innych zastawek serca;
 • typ infekcyjny zapalenia wsierdzia - proces zapalny wpływa na błonę wewnętrzną serca;
 • operacja na zastawce mitralnej - podczas zabiegu sztucznie zwiększa się odległość między zastawkami zastawki mitralnej. Taka interferencja może prowadzić do wystąpienia niewydolności TC;
 • uszkodzenie mięśni prawej i lewej komory serca znajdującej się na wewnętrznej ścianie;
 • zawał mięśnia sercowego - tej chorobie towarzyszy śmierć części mięśnia sercowego, która zaburza normalny przepływ krwi, aw konsekwencji patologię zastawki trójdzielnej;
 • włóknisty pierścień zwiększa swoją średnicę - to położenie prowadzi do automatycznego zwiększenia prześwitu między trzema zaworami TC.

Po ustaleniu dokładnej przyczyny, która spowodowała niewydolność zastawki trójdzielnej, możliwe jest przypisanie najbardziej skutecznego leczenia nie tylko samej choroby, ale także czynnika prowokującego.

Symptomatologia

Niewydolność trójdzielnej może objawiać się w postaci takich zewnętrznych objawów:

 • twarz pacjenta nabiera żółto-niebieskiego zabarwienia;
 • wyraźnie widoczny obrzęk lub obrzęk twarzy.

Ponadto pojawiają się fizjologiczne objawy choroby:

 • ciężkie oddychanie, któremu towarzyszy duszność;
 • ogólne osłabienie;
 • możliwe wymioty;
 • ciężki obrzęk jelita;
 • uczucie bólu w sercu;
 • zmęczenie;
 • szybkie zmęczenie;
 • ciągnięcie doznań pod żebrami;
 • gromadzenie się płynu w płucach;
 • obrzęk kończyn górnych i dolnych;
 • zwiększenie objętości wątroby i śledziony.

W przypadku stwierdzenia jednego lub więcej z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się ze specjalistą i poddać się dokładnemu badaniu.

Diagnostyka

Niewydolność trójdzielnej jest raczej trudna do ustalenia. Powodem tego jest to, że ta patologia często idzie w parze z innymi zaburzeniami serca.

Na przykład z wadą zastawki mitralnej, zwężeniem zastawki trójdzielnej,

Współczesna medycyna ma dość dużą listę metod badania pacjentów, w oparciu o wyniki których specjaliści mogą dokonać tej diagnozy. Wśród najbardziej powszechnych i skutecznych są:

 1. Indywidualna rozmowa z pacjentem.
 2. Zewnętrzne badanie pacjenta (kolor skóry, wzrost, figura, postawa).
 3. Słuchanie bicia serca za pomocą fonendoskopu.
 4. Pomiar ciśnienia krwi.
 5. Ogólna analiza moczu i krwi.
 6. Biochemia krwi.
 7. Immunologiczna analiza krwi.
 8. Elektrokardiogram.
 9. Fonokardiogram.
 10. Badanie ultrasonograficzne serca.
 11. Radiografia mostka.
 12. Wprowadzenie do serca przez jelita cewnika.
 13. Spirala tomografii komputerowej.
 14. Kardiografia wieńcowa.

Niewydolność trójdzielnej odnosi się do dość trudnych do zdiagnozowania i groźnych chorób.

Musisz uważać i słuchać swojego ciała.

Zawór trójdzielny

Nasze serce ma kilka zaworów. Zawór mitralny przechodzi krew od lewego przedsionka do lewej komory. Zastawka aortalna znajduje się pomiędzy lewą komorą a aortą. Zastawka pnia płucnego znajduje się pomiędzy tętnicą płucną a prawą komorą.

Zastawka trójdzielna lub zastawka trójdzielna jest zastawką pomiędzy prawym przedsionkiem i prawą komorą. Otwiera się podczas rozkurczu, a krew żylna z prawego przedsionka wchodzi do prawej komory. Podczas skurczu zawór zamyka się, a cała krew z prawej komory przechodzi do tętnicy płucnej.

Zastawka trójdzielna zawiera włóknisty pierścień, akordy, zastawki, mięśnie brodawkowe. Zastawki trójdzielnej, podobnie jak zastawki mitralnej, nie można rozpatrywać osobno od przedsionków i komór serca ze względu na jej anatomiczne cechy. Problemy powstające w sercu wpływają na aparaturę zastawki. Tak więc, w wyniku pewnych zaburzeń czynności serca, może wystąpić dysfunkcja zastawki trójdzielnej. Może objawiać się w postaci zwężenia i w postaci niewydolności.

Niewydolność zastawki trójdzielnej jest naruszeniem jego pracy, w której zachodzi regurgitacja (przepływ zwrotny) krwi z prawej komory do prawego przedsionka. Oznacza to, że nie cała krew trafia do płuc, a zwrócona część krwi zwiększa ciśnienie w prawym przedsionku, to wzrasta. Główną przyczyną niewydolności zastawki trójdzielnej jest oporność na przepływ krwi z prawej komory. Ta oporność jest spowodowana chorobami płuc lub zwężeniem zastawki płucnej. Prawą komorę powiększa się, aby lepiej pompować krew, a otwór zastawki trójdzielnej jest rozciągnięty. Taki brak nazywa się funkcjonalnym. Organiczna niewydolność zastawki trójdzielnej jest spowodowana uszkodzeniem klapek zastawki. Na przykład, wypadnięcie zaworu, gdy zawory pęcznieją w prawym przedsionku. Może to być wrodzona patologia związana ze słabością tkanki łącznej w ciele, często towarzysząca wypadaniu zastawki mitralnej. Wypadanie zastawki trójdzielnej pierwszego stopnia nie może się objawić w żaden sposób. Podobnie jak wypadnięcie innych zastawek, niewielki wypadnięcie zastawki trójdzielnej można uznać za cechę anatomiczną.

Najczęstszą przyczyną niewydolności zastawki trójdzielnej stają się:

 • Reumatyzm;
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia;
 • Pęknięcie akordów lub mięśni brodawkowatych;
 • Zespół rakowiaka.

Jeśli zastawka trójdzielna nie jest całkowicie zamknięta, prawe przedsionek nie jest całkowicie zamknięty, tak że część krwi z prawej komory podczas skurczu spada z powrotem do prawego przedsionka, to znaczy zastawka trójdzielna cofa się.

Prawe przedsionki są przerośnięte, więc stara się poradzić sobie ze zwiększonym stresem. Podczas rozkurczu prawy komora otrzymuje więcej krwi z przedsionka, co prowadzi do przerostu komory i zaburzenia prawej komory. Nie może już dłużej radzić sobie z pompowaniem krwi z dużego krążka krwi i powstaje w niej stagnacja. Dlatego obrzęk, obrzęk żył na szyi, może nastąpić wzrost wątroby. Charakterystycznym objawem niewydolności zastawki trójdzielnej jest pulsacja żyły szyjnej, w ciężkich przypadkach można odczuć pulsację wątroby.

Rozpoznanie awarii zastawki trójdzielnej

   1. Słuchanie serca. Szok skurczowy może wystąpić, wzrasta wraz z wdychaniem, ale jest niestabilny.
   2. Elektrokardiogram wykazuje oznaki wzrostu prawego przedsionka i komory.
   3. Badanie echokardiograficzne serca ujawnia zagęszczenie zastawek zastawki trójdzielnej, wstecznego przepływu krwi. Określa stopień regurgitacji. Określ trzy stopnie uszkodzenia zastawki trójdzielnej.

Niewydolność zastawki trójdzielnej pierwszego stopnia: niedomykalność strumienia zwrotnego jest trudna do wykrycia. Przy drugim stopniu niedomykalności określa się w 2 cm od zastawki, trzeci stopień - więcej niż 2 cm, czwarty stopień - niedomykalność w dużym stopniu w prawym przedsionku.

Ważne jest, aby dokonać trafnej diagnozy i prawidłowo określić stopień niepowodzenia, ponieważ zależy to od leczenia. W przypadkach od 2 do 4 stopnia niewydolności zastawki trójdzielnej można wskazać chirurgiczną korektę zastawki. W przypadkach niewydolności czynnościowej główne wysiłki powinny być ukierunkowane na leczenie choroby, która spowodowała niewydolność zastawek.

Niewydolność zastawki trójdzielnej: symptomatologia i szanse na wyzdrowienie

Zastawka trójdzielna (zastawka trójdzielna) jest jedną z zastawek serca, która znajduje się po prawej stronie serca, między przedsionkiem a komorą.

Gdy jest otwarty, krew z prawego przedsionka przechodzi do prawej komory, a po napełnieniu jej zastawki są zamknięte, co uniemożliwia powrót krwi do przedsionka.

Jeśli z jakiegoś powodu zawór nie działa prawidłowo, przepływ krwi zostaje przerwany, powodując niebezpieczny stan, który lekarze nazywają niedoborem zastawki trójdzielnej lub niewydolnością zastawki trójdzielnej.

Opis choroby

Niewydolność zastawki trójdzielnej jest chorobą reumatyczną serca, która wyraża się w jej chorobie niezdolność do zapobiegania wstecznemu przepływowi krwi z komory do przedsionka. Z tego powodu wzrasta ciśnienie w prawym przedsionku i żyłach, a przepływ krwi z narządów do serca jest znacznie utrudniony.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Wrodzona niewydolność zastawki trójdzielnej jest bardzo rzadka - najczęściej ta wada jest nabywana, i może być spowodowane przez niekorzystne czynniki zewnętrzne lub choroby.

Organiczna forma tej patologii, która jest związana ze zmianami klapek zaworowych, może rozwijać się z następujących powodów:

 • zamknięte urazy klatki piersiowej, którym towarzyszą pęknięte zastawki serca;
 • rakowiak, który jest najczęściej zlokalizowany w przewodzie jelitowym. Jest zdolny do wytwarzania toksyn, które są transportowane do serca wraz z przepływem krwi, uszkadzając jej wewnętrzną skorupę;
 • Reumatyzm odnosi się do najczęstszych przyczyn rozwoju defektów, w tym przypadku towarzyszą mu zmiany innych zastawek;
 • infekcyjne zapalenie wsierdzia - poważna choroba zapalna błony wewnątrzsercowej;
 • interwencja chirurgiczna, która jest wykonywana w leczeniu zwężenia zastawki dwudzielnej (klapy płata zastawki) - podczas operacji oddzielania zaworów jednego zastawki możliwe jest rozwinięcie niedoboru w innym.

Niedobór funkcjonalny lub defekt, w którym klapki zaworów nie podlegają zmianie, występuje w następujących przypadkach:

 • z ostrym zawałem mięśnia sercowego, Kiedy patologiczny proces wpływa na mięśnie wewnętrzne komór;
 • kiedy pierścień rozszerza się wewnątrz ścian serca, do których przymocowane są klapki zaworowe, jest to spowodowane zapaleniem mięśnia sercowego, zerwanymi akordami, ciężkim nadciśnieniem płucnym i innymi chorobami lub przywarami.

Klasyfikacja i stopnie (1, 2, 3 i 4)

Do czasu niewydolności zastawki trójdzielnej jest podzielone na wrodzone i nabyte:

 • wada wrodzona rozwija się w wyniku niekorzystnych czynników wpływających na przyszłe ciało matki i może mieć trzy opcje: anomalię Ebsteina, wrodzoną rozszczep i degenerację mykso-mową;
 • Nabyte niedobory powstają z wewnętrznych procesów patologicznych, które wpływają na wewnętrzną powłokę serca.

Na podstawie oceny nasilenia wstecznego przepływu krwi do prawego przedsionka, w przebiegu klinicznym choroby rozróżnia się cztery stopnie:

 • Stopień, w którym ruch odwrotny praktycznie nie jest określony;
 • II stopień, gdy wykryto ruchy zwrotne krwi w odległości dwóch centymetrów od zaworu;
 • III stopień, charakteryzujący się odwrotnym przepływem krwi, który określa się w odległości większej niż dwa centymetry;
 • Stopień IV - odwrotny przepływ krwi jest wykryty na dużej powierzchni prawego przedsionka.

Niebezpieczeństwa i komplikacje

U pacjentów z podobną diagnozą jest ryzyko wystąpienia następujących komplikacji:

 • zaburzenie rytmu serca, występowanie migotania przedsionków, częstoskurcz komorowy;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa naczyń płuc;
 • infekcyjne zapalenie wsierdzia wtórnej postaci, któremu towarzyszy zapalenie zastawek serca;
 • tętniak małżowiny usznej;
 • zapalenie płuc;
 • postępująca niewystarczalność prawego przedsionka i komory.

Prawdopodobieństwo powikłań zależy od stopnia dekompensacji wady, przyczyny jej wystąpienia, możliwości przeprowadzenia interwencji chirurgicznej i chorób towarzyszących, ale według statystyk, powikłania występują u około 90% pacjentów.

Objawy

Niewydolność trójdzielnej zwykle towarzyszą następujące objawy:

 • duszność, która powstaje w wyniku słabego zaopatrzenia w naczynia krwionośne;
 • nieprzyjemne odczucia i dyskomfort w sercu, w tym arytmia, zanik serca, jego "trzepotanie" itp.;
 • obrzęk twarzy, żółto-niebieski odcień twarzy i kończyn;
 • ból i ociężałość pod żebrami (po prawej stronie) w wyniku płynnej stagnacji w wątrobie;
 • objawy choroby ze strony przewodu żołądkowo-jelitowego obejmują odbijanie, wzdęcia, nudności, uczucie przepełnienia i ociężałość w jamie brzusznej, które powstają w wyniku przelewania naczyń krwionośnych jamy brzusznej;
 • częste zapotrzebowanie na oddawanie moczu w nocy;
 • uczucie pulsacji naczyń szyi, któremu towarzyszy obrzęk;
 • osłabienie, zmęczenie i obniżona wydajność.

Z tego filmu dowiesz się więcej o tej chorobie:

Kiedy iść do lekarza

Wczesna diagnoza defektu odgrywa bardzo ważną rolę w powodzeniu leczenia, a także wpływa na jakość i długość życia pacjenta.

Dlatego, jeśli występuje duszność, osłabienie, zwiększone zmęczenie i sinica skóry, której towarzyszą nieprzyjemne objawy przewodu pokarmowego, osoba powinna natychmiastSkonsultuj się z kardiologiem, terapeutą i gastroenterologiem i przejść pełne badanie ciała.

Diagnostyka

W celu diagnozy wykonuje się następujące testy i badania:

 • Zbieranie anamnezy i skarg. Zadając pacjentowi odpowiednie pytania, lekarz określa, jak długo pojawiały się objawy lękowe, jaka jest przyczyna ich wystąpienia, a także jakie choroby poprzedzały rozwój wady;
 • Kontrola zewnętrzna. W badaniu pacjenta wykazały sinica skóry, obrzęk, powiększenie wątroby, żyły szyjnej, pulsacje w nadbrzuszu i osłuchiwania - arytmię serca i skurczowe hałasu;
 • Badanie moczu i krwi. Przeprowadza się ją w celu określenia procesu patologicznego i towarzyszących zmian w narządach;

 • EKG. Elektrokardiogram pozwala na zdiagnozowanie zaburzeń rytmu serca, ujawnienie wzrostu prawego przedsionka i komory, a także zablokowanie nóg i tułowia wiązki;
 • Fonokardiogram. Badanie prowadzone jest w celu identyfikacji szmerów skurczowych w projekcji zastawki trójdzielnej;
 • Echokardiografia. Podstawowym sposobem wykrywania defektów zastawki serca, w którym klapy są badane pod kątem ich zmiany kształtu, część prawa otwory przedsionkowo-komorowy, przybliżona wielkość jam serca, grubość ścianki i inne czynniki, mające znaczenie w diagnostyce;
 • RTG klatki piersiowej. Przeprowadza się ją w celu oceny wielkości i lokalizacji serca, zmiany jego konfiguracji, wykrycia obecności lub braku zastoju krwi w naczyniach;
 • Cewnikowanie serca. Istota metody polega na wprowadzeniu do jamy cewników organów do pomiaru ciśnienia w jej oddziałach;
 • USG serca. Badanie ultrasonograficzne może ujawnić przerost ścian serca, deformację zastawek, rozszerzenie pierścienia włóknistego i inne zmiany charakterystyczne dla tej wady;
 • SCT. Spiralna tomografia komputerowa pozwala uzyskać dość jasny obraz serca na podstawie serii zdjęć rentgenowskich wykonanych na różnych głębokościach.
 • Metody leczenia

  Przede wszystkim należy wyeliminować przyczynę, która doprowadziła do pojawienia się defektu, a następnie przystąpić do jego leczenia lub eliminacji. Terapia zachowawcza w tym przypadku jest w zapobieganiu niewydolności serca i nadciśnieniu płucnemu: pacjentowi przepisano leki moczopędne, glikozydy nasercowe, inhibitory ACE, preparaty potasu, azotany.

  Chirurgiczne leczenie wady przeprowadza się na poziomie II, III i IV stopnia jej rozwoju i odpowiednich wskazań.

  Typy operacji zalecane w tym przypadku obejmują:

  • chirurgia plastyczna (szwem, półkolistą lub pierścieniową plastyką pierścieniową) pokazano w II i III stopniu rozwoju niewydolności zastawki trójdzielnej i braku zmian w jej zastawkach;
  • protetyka zadowolonych z wyraźnymi zmianami zaworów lub budowli, jak również w przypadkach, gdy chirurgia plastyczna nie przyniosły pożądanego rezultatu - pacjent ustalić biologiczne protezy lub mechaniczne zawory, które są wykonane ze specjalnego stopu medycznej.

  Prognozy i środki zapobiegawcze

  Rokowanie dla pacjentów zależy przede wszystkim od stopnia rozwoju wad i współistniejących chorób. Według statystyk, pięcioletni Przetrwanie pacjentów po operacji wynosi około 60-70%.

  W przypadku zdekompensowanych postaci choroby, którym towarzyszą chroniczne choroby płuc, rokowanie z reguły rozczarowuje.

  Podstawą do zapobiegania tej wady jest terminowe leczenie chorób, które mogą powodować negatywny wpływ na pracę serca.

  Pomimo faktu, że niewydolność zastawki trójdzielnej jest trudna w leczeniu chorób serca, a diagnoza jest szybka, nowoczesna medycyna może znacznie wydłużyć czas i jakość życia pacjentów.

  Zawór trójdzielny

  Spis treści

  Zastawka trójdzielna jest jedną z trzech dostępnych w mięśniu sercowym. Celem zastawki mitralnej jest przekazywanie krwi z przedsionka do komory serca po lewej stronie. Lokalizacja zastawki aortalnej to obszar pomiędzy aortą a komorą po lewej stronie. Zastawka trójdzielna, która w terminologii medycznej nazywana jest zastawką trójdzielną, znajduje się pomiędzy prawą komorą a przedsionkiem. Jego otwieranie odbywa się z rozkurczem, który zapewnia przepływ krwi żylnej z prawego przedsionka do komory.

  Co to jest zawór trzyliterowy

  Narząd składa się z następujących elementów:

  • włóknisty pierścień;
  • akordy;
  • skrzydła;
  • określone grupy mięśni;
  • niektóre części komory serca, atrium, które znajdują się po prawej stronie.

  Główną funkcją zastawki trójdzielnej jest uczestniczenie w procesie skurczu serca. Dlatego każda patologia tego narządu wpływa na pracę układu sercowo-naczyniowego.

  W zwykłym scenariuszu ciało zawiera trzy ulotki w swoim składzie. Rozróżniają przegrody, tył, liście przednie i spoiwa z odpowiednimi nazwami. Włóknisty pierścień tworzący zastawkę serca składa się z włókien. Część przylegająca do przegrody kontynuuje obszar przegrody membranowej. W pobliżu są drogi serca. Druga część jest nieco luźniejsza i ma mięśnie w swoim składzie. Szerokość pierścienia włóknistego jest większa w miejscu jego przylegania do trójkąta po prawej stronie. Wygląd pierścienia służy do zmiany kształtu i rozmiaru w zakresie 20-40%.

  Zawory tworzące zawór są podzielone na dwie strefy:

  Zawory zaworowe wspierają ścięgna i mięśnie brodawkowe.

  Wraz z pasmem moderatora i ścianą komory serca po prawej stronie, część przednia działa jak dzielnik komory komorowej na dwie sekcje:

  Mięśnie brodawkowe znajdujące się z tyłu są nieco mniejsze.

  Akordy przegrody zastawki trójdzielnej pochodzą od głów mięśni brodawkowatych. Po stronie wrota akordy wspierają skrzydła.

  Celem akordów różni się między sobą, ponieważ są one dołączone do różnych działów.

  Niewystarczający zawór serca

  Biorąc pod uwagę anatomiczne cechy zastawki trójdzielnej, można ją rozpatrywać tylko w połączeniu z komorami i przedsionkami. To samo można powiedzieć o zastawce mitralnej: jeśli występują nieprawidłowości w częściach sercowych, nie spowalniają one działania aparatu zastawki.

  Pierwsze naruszenie jest niczym więcej niż wadą zastawki trójdzielnej, która ma zapewnić przepływ krwi do prawego przedsionka z prawej komory. W rezultacie nie cała krew dostaje się do tkanki płucnej. Ta zwrócona krew zwiększa ciśnienie w atrium po prawej stronie.

  Główną przyczyną niewydolności zastawki jest oporność na przepływ krwi z prawej komory.

  Jest to spowodowane chorobami płuc lub zwężeniem stenozy. Wzrost prawej komory w tym samym czasie pozwala na wyższą jakość pompowania krwi, co skutkuje poszerzeniem otwarcia zastawki trójdzielnej. Ten niedobór nazywa się funkcjonalnym.

  Jeśli chodzi o organiczną niewydolność zastawek, występuje ona z powodu uszkodzenia klapek zastawki. Na przykład, z wypadaniem zastawek, ze względu na obrzęk zaworów do przedsionka po prawej stronie. Najczęściej ta anomalia jest wrodzona i wynika z osłabienia tkanki łącznej w całym ciele. Wypadanie płatka zastawki trójdzielnej w niektórych przypadkach nie objawia się w żaden sposób, ale w innych przypadkach może być anatomiczną cechą ludzkiego ciała.

  Głównymi przyczynami niewydolności zastawek są:

  • reumatyzm serca;
  • zapalenie wsierdzia z etiologią zakaźną;
  • pęknięcia mięśni i akordów;
  • zespół rakowiaka.

  Zablokowanie zastawki trójdzielnej w jej niewydolności prowadzi do tego, że część krwi z komory po prawej stronie podczas skurczu wchodzi do odpowiedniego przedsionka. Ten proces nazywany jest niedomykalności zastawki trójdzielnej. Przerost prawego przedsionka można wyjaśnić próbami przezwyciężenia zwiększonego obciążenia.

  Diastol od przedsionka do komory po prawej stronie dostarczył więcej krwi, co jest obarczone rozwojem przerostu komorowego. Faktem jest, że przestaje on całkowicie wypompowywać krew, co prowadzi do stagnacji.

  Rozwój tej patologii powoduje:

  • do pojawienia się obrzęku;
  • do rozciągania żył na szyi;
  • aby powiększyć wątrobę.

  Jedną z charakterystycznych oznak niewydolności zastawki trójdzielnej jest wyraźne pulsowanie żyły na szyi. Czasami można poczuć pulsację w wątrobie.

  Rozpoznanie niewydolności zastawek

  Jak każda inna patologia serca, niewydolność zastawki trójdzielnej wymaga jakościowej diagnozy:

  • Wniosek medyczny opiera się na szczegółowym przesłuchaniu i badaniu pacjenta.
  • Ponadto badanie obejmuje słuchanie tętna, rozpoznawanie skurczowego hałasu, zwiększenie inspiracji i noszenie niestałego charakteru.
  • Za pomocą elektrokardiogramu można śledzić wzrost prawego przedsionka i odpowiednio komory.
  • Poprzez echokardiografię serca wykrywa się ewentualne uszczelnienia klapek zastawki, a następnie sprawdza się odwrotny wypływ krwi i określa się stopień niedomykalności.

  Bardzo ważne jest przeprowadzenie szybkiego rozpoznania choroby, ponieważ zależy to od poprawności wizyt lekarskich i sposobu leczenia. Według statystyk medycznych operacja jest wskazana przy drugim i czwartym stopniu niewydolności zastawkowej. Podczas pierwszego leczenia nie można przeprowadzić z powodu braku naruszeń w hemodynamice.

  Jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, jest to wykonywane z objawem niewydolności prawej komory i obejmuje stosowanie glikozydów, inhibitorów i leków moczopędnych.

  Zawór Trikuspidalny: niewydolność i zwężenie

  Trójdzielnej (trójdzielnej) Zawór znajduje się między prawym przedsionkiem a komorą serca i zazwyczaj składa się z trzech listków (liczba dzieci może wahać się od 2 do 4, a u dorosłych - od 2 do 6). Podczas skurczu prawego przedsionka otwiera się, a krew wypełnia prawą komorę. Po napełnieniu mięśnia sercowego prawej komory zaczyna się kurczyć i zawory zastawki pod ciśnieniem krwi zatrzaskują się, uniemożliwiając odwrotny odlew (niedomykalność) krwi do przedsionka. Ta operacja zastawki trójdzielnej zapewnia możliwość przepływu krwi żylnej tylko przez pień płucny.

  Struktura

  Zastawka trójdzielna składa się z takich struktur anatomicznych:

  • trzy zawory: przegroda (przegroda), przednia i tylna;
  • ścięgna ścięgien (pierwsze, drugie i trzecie);
  • mięśnie brodawkowate (od 3-4 do 7-10);
  • włóknisty pierścień.

  W wyniku pewnych chorób prowadzących do dysfunkcji serca może wystąpić dysfunkcja zastawki trójdzielnej. Może objawiać się zwężeniem (zwężeniem) i / lub niewydolnością.

  Zwężenie zastawki trójdzielnej

  Zwężenie zastawki trójdzielnej spowodowane jest zwężeniem otworu przedsionkowo-komorowego, co utrudnia wchodzenie krwi z prawego przedsionka do prawej komory. Przeciążenie prawego przedsionka prowadzi do przerostu i rozciągania ścian prawej strony serca oraz niewystarczającego wypełnienia prawej komory. W większości przypadków choroba serca jest łagodne i nie wymaga specjalnej obróbki, ale gdy jest ona połączona z innymi zaburzenia serca, który jest obserwowany w wielu przypadkach, lub w obecności odrębnego obraz kliniczny może wymagać leczenia chirurgicznego.

  Rodzaje

  Zwężenie zastawki trójdzielnej może być:

  • wrodzony: prowokowany jest przez choroby dziedziczne;
  • nabyte: prowokowane przez różne patologie, sportowe pole urodzenia.

  Przyczyny

  Najczęstszą przyczyną zwężenia zastawki trójdzielnej są skutki gorączki reumatycznej. O wiele mniej prawdopodobne jest, że sprowokuje:

  • wrodzone patologie;
  • śluzak prawego przedsionka;
  • układowy toczeń rumieniowaty;
  • przerzutowy nowotwór;
  • zakaźne zapalenie osierdzia;
  • zespół rakowiaka.

  Objawy

  Pacjenci ze zwężeniem zastawki trójdzielnej mogą czuć ciężar i pulsację w prawym podżebrzu.

  W przypadku ciężkiego zwężenia zastawki trójdzielnej u pacjentów obserwuje się następujące objawy:

  • wyraźne pulsowanie i odczucia dyskomfortu w szyi i żyle szyjnej;
  • ciemny kolor skóry twarzy;
  • wzdęcia żył głowy;
  • obrzęki obwodowe;
  • zmęczenie;
  • wyczerpanie;
  • zimna w dotyku skóra;
  • uczucie dyskomfortu i ociężałość w wątrobie;
  • uczucie pulsacji w wątrobie;
  • powiększenie wątroby;
  • wodobrzusze.

  Podczas słuchania tonów serca określa się miękki ton otworu zaworu. W niektórych przypadkach słychać kliknięcie podczas rozkurczu. Charakterystyczną cechą zwężeniem zastawki trójdzielnej jest stopniowo zmniejszającym szorowanie presystolic hałas, który może być auscultated w IV-V właściwej przestrzeni międzyżebrowej w nadbrzuszu lub prawo od mostka pacjenta w pozycji siedzącej pochylonej do przodu i do leżącego po prawej stronie. Słuchając hałasu w pozycji stojącej, staje się on bardziej miękki i po wysiłku fizycznym, wdechu lub próbie Mullera, wydłuża się i staje się bardziej intensywny. W przypadku perkusji (perkusji) serca obserwuje się przesunięcie jego granic w prawo ze względu na wzrost rozmiaru właściwych podziałów.

  U wielu pacjentów objawy zwężenia zastawki trójdzielnej są połączone z objawami zwężenia zastawki dwudzielnej (zwężeniem zastawki mitralnej i trójdzielnej).

  Niewydolność zastawki trójdzielnej

  Niewydolność zastawki trójdzielnej (lub zastawki mitralnej) - jest choroba serca, który rozwija się w wyniku odwrotnej odlewania krwi z prawej komory do przedsionka podczas skurczu (skurcz) i perforację komory lub braku zamknięcia płatków zastawki. Z powodu ciągłej niedomykalności krwi wzrasta rozkurczowa objętość i ciśnienie w prawym przedsionku, co prowadzi do przerostu i poszerzenia ścian. Kiedy mechanizmy kompensacyjne są wyczerpane, pacjent ma oznaki stagnacji krwi w dużym kręgu krążenia, objawiające się objawami niewydolności serca.

  Rodzaje

  Niedomykalność trójdzielnej może być:

  • wrodzony: wice powstaje w okresie prenatalnym z powodu chorób dziedzicznych;
  • nabyte: imadło powstaje po urodzeniu z powodu różnych patologii;
  • pierwotny: prowokowany przez patologię serca i nie powodujący nadciśnienia płucnego;
  • wtórne: prowokowane przez nadciśnienie płucne.

  Przyczyny

  Przyczynami pierwotnej niewydolności zastawki trójdzielnej mogą być:

  • gorączka reumatyczna;
  • infekcyjne zapalenie wsierdzia;
  • wypadanie zastawki trójdzielnej;
  • Zespół Marfana;
  • anomalie Ebsteina;
  • zawał prawej komory;
  • degeneracja myksomatyczna;
  • uraz serca;
  • zespół rakowiaka;
  • przyjmowanie pewnych leków (Ergotamine, Rigetamine, Miniphage, Fenfluramine).

  Wtórna niewydolność trójdzielna może być spowodowana takimi patologiami i chorobami:

  • dysfunkcja prawej komory;
  • nadciśnienie płucne;
  • zwężenie zastawki dwudzielnej;
  • kardiopatia;
  • nieprawidłowości przegrody międzyprzedsionkowej;
  • Niewyrównana niewydolność lewej komory.

  Objawy

  Badając pacjenta z niewydolnością zastawki trójdzielnej, lekarz ujawnia patologiczny hałas i arytmię podczas osłuchiwania.

  Nasilenie objawów zależy od stopnia zaangażowania klap zaworowych. W przebiegu chorób serca rozróżnia się następujące etapy:

  • I - wsteczny przepływ krwi z prawej komory do przedsionka jest minimalny;
  • II - powrotny strumień osiąga 20 mm od klap zaworu;
  • III - strumień powrotny dochodzi do 2 cm od klap zaworu;
  • IV - strumień powrotny jest rzucany o ponad 2 cm od klapek zaworu.

  Na pierwszym etapie niedomykalności trójdzielnej choroba serca nie objawia się. Czasami, przy znacznym wysiłku fizycznym, pacjent może pulsować żyłami szyjnymi. Gdy choroba postępuje, pojawiają się następujące objawy:

  • pulsacja na lewo od mostka, która zwiększa się wraz z wdychaniem;
  • pulsacja w prawym podżebrzu;
  • palpitacja;
  • duszność;
  • chłód kończyn;
  • zmniejszona tolerancja na aktywność fizyczną;
  • wzrost wielkości prawego serca;
  • obrzęk na nogach;
  • dyskomfort i ból w prawym górnym kwadrancie;
  • rozszerzenie granic wątroby;
  • żółtaczka skóry;
  • częste zapotrzebowanie na oddawanie moczu;
  • wodobrzusze;
  • objawy nadciśnienia płucnego;
  • pulsacja w prawym przedsionku (rzadko).

  Słuchając dźwięków serca, określasz:

  • szmer pansystolic;
  • migotanie przedsionków;
  • zwiększona pulsacja tętnicy płucnej podczas wdechu po lewej stronie mostka;
  • podział dźwięków;
  • szmer proto-rozkurczowy lub mezodiastoliczny (w ciężkiej postaci deformacji).

  W reumatycznym charakterze niedomykalności zastawki trójdzielnej objawy choroby serca lub serca są prawie zawsze określane u pacjenta.

  Diagnostyka

  Aby potwierdzić rozpoznanie zwężenia zastawki trójdzielnej lub niedomykalności, pacjentowi przydzielono następujące badania:

  • osłuchiwanie dźwięków serca za pomocą stetoskopu;
  • Doppler-Echo-KG;
  • EKG;
  • RTG klatki piersiowej.

  Jeśli konieczna jest operacja chirurgiczna, pacjent jest cewnikowany wnękami serca.

  Leczenie

  Przy ciężkim zwężeniu lub niewydolności zastawki trójdzielnej pacjentowi można zalecić stosowanie diety bez soli i farmakoterapii. Schemat leczenia może obejmować takie leki:

  • diuretyki: hydrochlorotiazyd, Britomar, itp.;
  • preparaty potasu: Panangin, Normy potasu, Asparcum;
  • żylne rozszerzacze: nitrozorbit, corvaton;
  • antykoagulanty: Warfaryna; Warfarex i inni;
  • beta-adrenoblockery: Carvedilol, Diltiazem, Trazicore i inne;
  • glikozydy nasercowe: Digoksyna, Korglikon.

  Schemat przyjmowania i dawkowania leków określa się indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od nasilenia objawów choroby.

  W niektórych przypadkach niewydolność trójdzielna u dzieci jest anatomiczną cechą struktury serca i nie wymaga leczenia, jeśli rozwój dziecka i jego ogólny stan nie powoduje żadnych dolegliwości.

  Jeśli wymagane jest chirurgiczne leczenie zwężenia zastawki trójdzielnej, decyzja o przeprowadzeniu jednego lub drugiego rodzaju interwencji podejmowana jest w zależności od struktury wady:

  • z izolowanym zwężeniem zastawki trójdzielnej wykonuje się walwuloplastykę balonową;
  • w połączeniu trójdzielnej zwężenie mogą odbywać się otwarty komisurotomii, tworzywa sztucznego lub wymiany zastawki trójdzielnej (zastawka jest wykonywane tylko w przypadku rażące naruszenie podzastawkowego struktur i płatków zastawek).

  Leczenie niedomykalności zastawki trójdzielnej w fazie III-IV jest zawsze chirurgiczne:

  • zawór z tworzywa sztucznego;
  • annuloplastyka;
  • proteza zastawki trójdzielnej.

  Sosudinfo.com

  Zastawka trójdzielna jest oknem z trzema zaworami znajdującymi się pomiędzy prawym sercem. Krew uboga w tlen (żylna) pochodzi z przedsionka do komory, po czym zastawka trójdzielna musi szczelnie zamknąć i zablokować powrót krwi. Stan patologiczny zastawki trójdzielnej występuje w przypadku wrodzonych lub nabytych chorób serca. Przejawia się w postaci niewydolności i zwężenia zastawki.

  Zwężenie aparatu zastawki trójdzielnej

  Zwężenie jest zwężeniem. Zwężenie zastawki trójdzielnej jest zwężeniem jej otwarcia. W tym samym czasie cała objętość krwi nie ma czasu na opuszczenie przedsionka w komorze. Gromadzi się w atrium, co prowadzi do zwiększenia jego objętości i wzrostu ciśnienia w nim.

  Przyczyny tej patologii są następujące:

  1. Najczęściej zwężenie rozwija się z powodu reumatyzmu, który wpływa na mięsień sercowy. Patologia zastawki trójdzielnej jest połączona z występowaniem innych zastawek.
  2. Choroby zakaźne wpływające na wewnętrzną warstwę serca.
  3. SLE (toczeń rumieniowaty układowy).
  4. Zespół rakowiaka.
  5. Guzy nowotworowe w prawym przedsionku.
  6. Zapalenie mięśnia sercowego jest zapalną zmianą tkanki mięśniowej serca.

  Symptomatologia tego występku jest dość zróżnicowana. Z powodu niewystarczającego wypełnienia naczyń krwionośnych w płucach dochodzi do naruszenia oddychania w postaci duszności.

  Stenoza objawia się jako naruszenie rytmu serca, ponieważ niektóre części atrium kurczą się z inną szybkością z dużą szybkością (migotanie). W tym przypadku pacjent skarży się na przerwy w pracy serca, wzrost jego skurczów i zanik.

  W obecności zwężenia przez długi czas dochodzi do dolegliwości wątroby, co wynika z zastoju w nim występujących. Osoba ma bolesność i uczucie ciężkości w wątrobie.

  Jama brzuszna również cierpi z powodu zwiększenia objętości krwi w naczyniach. W tym przypadku występują wzdęcia, odbijanie, uczucie ciężkości w okolicy nadbrzusza.

  Przy zwężeniu dochodzi do poważnego zakłócenia dystrybucji całej objętości krwi w ciele, co z kolei prowadzi do jej wyczerpania. Osoba czuje się słaba, szybko zmęczona.

  Określ niektóre formy zwężenia. Wyróżnia się czasem wystąpienia (nabytym i wrodzonym) oraz stopniem zwężenia otworu aparatu zastawkowego:

  1. Umiarkowane zwężenie - powierzchnia otworu wynosi od 2,5 do 3 centymetrów.
  2. Wyraźne zwężenie to powierzchnia otworu od 1,5 do 2,4 centymetra.
  3. Ostre zwężenie - powierzchnia otworu jest mniejsza niż 1,5 centymetra.

  Niewydolność aparatu zastawki trójdzielnej

  Ta wada serca charakteryzuje się przeniesieniem krwi z komory serca (podczas skurczu) z powrotem do przedsionka. W tym przypadku główną rolę odgrywa niespójność zaworów aparatu zaworowego.

  1. W wrodzonej postaci występku bardzo ważne są agresywne czynniki wpływające na pozycję kobiety na stanowisku. Do takich czynników należą choroby zakaźne, napromienianie promieniowaniem i promieniowanie rentgenowskie.
  2. Naruszenie powstawania płatów zastawek (zwyrodnienie mykochirurgiczne).
  3. Naruszenie integralności zaworów, które było spowodowane zamkniętym urazem mięśnia sercowego.
  4. Zespół rakowiaka.
  5. Reumatyzm.
  6. Infekcje śródskładkowe (wewnętrzna warstwa serca).
  7. Konsekwencją operacji usunięcia zwężenia zastawki mitralnej.
  8. Zawał mięśnia sercowego z porażeniem mięśni, które napędzają zastawki zastawki trójdzielnej.
  9. Zapalenie mięśnia sercowego.
  10. Wrodzone wady serca, prowadzące do hipertrofii prawej komory.

  Obraz kliniczny niewydolności jest taki sam jak w zwężeniu. Formy niewydolności trójdzielnej są dość liczne. Przydzielenie patologii wrodzonej i nabytej. Ze względu na pochodzenie wyróżnij:

  • organiczna niewydolność, wiąże się ze zmianą klapek zastawki;
  • niewydolność czynnościowa, która występuje bez zmiany zaworów.

  Stopień niedomykalności zastawki trójdzielnej (odwrotny przepływ krwi):

  • pierwszy stopień - wrzucenie krwi z komory do przedsionka jest bardzo nieznaczny;
  • drugi stopień - odwrotny przepływ krwi do przedsionka jest wykrywany w odległości dwóch centymetrów od samego zaworu;
  • trzeci stopień - upuszczenie krwi jest wykrywane więcej niż dwa centymetry od aparatu zaworowego;
  • czwarty stopień - zrzutu krwi określa się w dużej odległości od zaworu.

  Diagnostyka patologii aparatu zastawki trójdzielnej

  Pierwszym etapem diagnozy jest gromadzenie wywiadu. Konieczne jest ustalenie przyczyny patologii. Szczegółowo zapytaj pacjenta o jego skargi. Po zebraniu historii udaj się na egzamin. Pacjentka ma cyjanotyczną skórę w połączeniu z jej żółknięciem. Jest to spowodowane uszkodzeniem wątroby. Brzuch jest powiększony, a żyły na szyi są spuchnięte.

  Perkusja pomaga eksponować ekspansję granic serca w prawo. Znaki osłuchowe - obecność hałasu i zaburzeń rytmu.

  Laboratoryjne metody badań:

  1. Badanie moczu i krwi w celu wykrycia zapalenia i innych chorób, które mogą powodować patologię.
  2. Biochemiczne badanie krwi pozwala ocenić uszkodzenia narządów, które zostały spowodowane przez patologię zastawki trójdzielnej.
  3. Badania immunologiczne.

  Instrumentalne metody diagnostyczne:

  1. Przede wszystkim wykonuje się elektrokardiografię. Za pomocą tej metody ocenia się rytm, wielkość serca (przerost prawego przedsionka) i obecność nadmiernego obciążenia niektórych oddziałów.
  2. Fonokardiogram. Umożliwia wykrycie rozkurczu diastolicznego w rejonie rzutu zastawki trójdzielnej.
  3. Badanie ultrasonograficzne mięśnia sercowego. Pomaga to dokładnie zbadać aparat zastawkowy, wykonać niezbędne pomiary w celu określenia stopnia zwężenia lub niedomykalności oraz określić wolny płyn w osierdziu.
  4. Badanie rentgenowskie jest konieczne, aby zwizualizować cień serca i ocenić jego wzrost.
  5. Obrazowanie metodą komputerową i rezonansu magnetycznego zapewnia wynik warstwowy i wyraźny.
  6. Cewnikowanie serca pomoże zmierzyć ciśnienie w jego prawej części.

  Leczenie

  Przede wszystkim konieczne jest określenie i rozpoczęcie leczenia przyczyny patologii aparatu zastawkowego. Pacjenci ze zwężeniem i niewydolnością trójdzielnej powinni stosować dietę, która pomoże zmniejszyć zatory. Konieczne jest ograniczenie użycia płynów (nie więcej niż 1,5 litra na dzień) i soli (mniej niż 3 gramy dziennie).

  W celu ograniczenia stagnacji konieczne jest leczenie farmakologiczne. Zalecane są następujące leki:

  • Diuretyki są niezbędne do usuwania nadmiaru płynu.
  • Inhibitory ACE - zapobieganie niewydolności serca.
  • Azotany pomagają poprawić krążenie krwi i zmniejszyć ciśnienie w małym okręgu krążenia.
  • W celu wzmocnienia mięśnia sercowego przepisuje się preparaty zawierające potas.
  • Glikozydy nasercowe są niezbędne do normalizacji rytmu (z niewydolnością).

  Leczenie operacyjne zwężenia i niewydolności odbywa się przy użyciu przymusowego zatrzymania krążenia i przy pomocy sztucznego krążenia. Różne operacje są wykonywane w zależności od rodzaju defektu.

  Komissurotomię wykonuje się za pomocą połączenia klapek zastawki (zwężenie). Podczas operacji są one wycinane.

  W obecności formacji guza przedsionków (zwężenia), które zapobiegają normalnemu przepływowi krwi, przeprowadza się ich usuwanie.

  Zastąpienie zastawki trójdzielnej za pomocą protezy wykonuje się zarówno ze zwężeniem, jak iz niewydolnością. Proteza ze zwężeniem jest zalecana w przypadku poważnej zmiany w aparacie zastawki. W przypadku nieudanego plastiku zaworu stosuje się również protezy. Protezy wykorzystują biologiczne (z aorty zwierząt) i sztuczne (z metalowych celów medycznych).

  Po protezowaniu za pomocą sztucznej protezy zaleca się stałe stosowanie leków w celu zmniejszenia krzepliwości krwi (pośrednich antykoagulantów). Jeśli pacjentowi zostanie wszczepiona proteza biologiczna, antykoagulant zostanie pobrany w ciągu 3 miesięcy.

  Plastyczność aparatu zastawkowego pokazana jest tylko w przypadkach niewydolności 2 i 3 stopni bez zmian w zaworach. Istnieją 3 opcje operacji plastycznej zastawki trójdzielnej:

  1. Szew zaworu.
  2. Półokrągły zawór z tworzywa sztucznego.
  3. Pierścień zaworu z tworzywa sztucznego.

  Wszystkie mają na celu zmniejszenie otwarcia bez wpływu na zawory aparatu zaworowego. Po anuloplastyki (operacja plastyczna na zastawce) leki przeciwzakrzepowe nie są przepisywane.

  Interwencja chirurgiczna jest przeciwwskazana w poważnej patologii naczyń płucnych.

  Przyczyny i objawy dysfunkcji zastawki trójdzielnej

  Ludzkie serce oprócz przedsionków i komór ma również zastawki. Ich głównym celem jest pomijanie strumieni krwi i zapobieganie ich powrotowi. Zastawka trójdzielna znajduje się po prawej stronie serca i zawiera włóknisty pierścień, struny, a także zastawki i mięśnie brodawkowe. W przypadku zaburzeń wrodzonych lub nabytych w tych strukturach anatomicznych dana osoba odczuje pogorszenie stanu zdrowia. W ciężkich przypadkach może być wymagana operacja.

  Przyczyny i negatywne czynniki ryzyka

  Wrodzone wady rozwojowe i anomalie otwarcia zastawki trójdzielnej między prawą komorą a przedsionkiem są rzadko diagnozowane. Patologia jest częściej nabytym charakterem. Wiele negatywnych czynników zewnętrznych lub fizycznych ma negatywny wpływ. Wariant organiczny związany z modyfikacją klap zaworowych tworzy się z następujących powodów:

  • wcześniejszy uraz mężczyzny z powodu zamkniętego urazu klatki piersiowej, powikłanego pęknięciem zastawek;
  • rakowiakowej formy nowotworów, która produkuje toksyny, a następnie przeniósł się do wewnętrznej powłoki serca;
  • Zmiany reumatoidalne - powszechne przyczyny powstawania defektów;
  • ostre ognisko zapalne w okolicy błony wewnątrzsercowej - zakaźne zapalenie wsierdzia;
  • obecny na temat interwencji chirurgicznej: w momencie wykonywania operacji podziału jednego zastawki czasami dochodzi do niepowodzenia pozostałych.

  Funkcjonalny wariant patologii, w którym zastawka serca nie podlega modyfikacjom, powstaje z następujących powodów:

  • rozproszony zawał mięśnia sercowego: kiedy ognisko niedokrwienia rozprzestrzenia się na tkankach wewnętrznych komór;
  • patologiczne poszerzenie pierścienia wewnątrz ścian serca: z zapaleniem mięśnia sercowego, rozdzieleniem cięciwy;
  • ciężki przebieg nadciśnienia płucnego lub innych wad rozwojowych serca.

  Staranne zbieranie wywiadu i prowadzenie nowoczesnych metod diagnostycznych może ujawnić prawdziwego prowokatora choroby.

  Objawy i przyczyny zwężenia

  Znaczne zwężenie prawego otworu przedsionkowo-komorowego określane jest przez specjalistów jako zwężenie. Zapobiega on pełnemu przepływowi krwi z przedsionka do komory komorowej. Skutkiem takiej awarii w komorach serca jest przeciążenie prawej komory przedsionkowej z późniejszym przerostem, a także rozciąganie ścian narządu i niewystarczające wypełnienie krwi.

  W większości przypadków taka wada jest łagodna. Nie wymaga specjalnej terapii. Jednak w połączeniu z innymi anomaliami lub stanem zdrowia człowieka skomplikowanym przez inne patologie fizyczne, kardiochirurdzy potrzebują pomocy.

  • sprowokowany chorobami dziedzicznymi - odmiana wrodzona;
  • powstały pod negatywnym wpływem choroby po urodzeniu dziecka - opcja.

  Patologiczne zwężenie średnicy otworu przedsionkowo-komorowego występuje najczęściej na tle gorączki reumatoidalnej. Z innych przyczyn należy wymienić świstaka prawego przedsionka i tocznia układowego, jak również ogniska przerzutowe i infekcyjne zapalenie osierdzia. Związek z zespołem rakowiaka jest rzadziej ustalany. zwężenie zastawki przejawia się we wczesnym stadium jego powstawania będzie tylko okresowe dyskomfort i ciężkości występu prawej komory serca, na przykład, gdy nadmierny przeciążenia fizyczne.

  Przy najbardziej wyraźnym zwężeniu otworu pojawią się następujące objawy:

  • wyraźne pulsowanie struktur naczyniowych w okolicy szyi w połączeniu z dyskomfortem;
  • zmiana zabarwienia tkanek przykrywających, ich ściemnienie;
  • wizualnie zauważalny obrzęk żył górnej części ciała, zwłaszcza głowy;
  • powstawanie obwodowego obrzęku tkanek;
  • ciągłe uczucie zmęczenia;
  • skóra pacjenta jest zimna w dotyku, szczególnie w odległych obszarach ciała;
  • narastający ból w projekcji wątroby, z powodu rozciągnięcia jej torebki;
  • podwyższone parametry wątroby;
  • gdy ciężka choroba zostanie rozpoznana na wodobrzusze.

  Kiedy specjalista od osłuchiwania ujawnia delikatny ton otwarcia zaworu, w normie nie jest tak wyraźnie słuchany. Czasami w momencie rozkurczu kliknięcie lub narastająco zmniejszające się ciśnienie skurczowe różni się, nasilając się po celowym obciążeniu. U wielu pacjentów kardiologicznych powyższe objawy są połączone z objawami wariantu zwężenia zastawki mitralnej.

  Objawy i przyczyny awarii zaworu

  Niedomykalność zastawki trójdzielnej, wskazana przez specjalistów jako niewydolność prawej zastawki przedsionkowo-komorowej, jest wadą wydziału. Jego powstawanie jest spowodowane przez wsteczny przepływ krwi w czasie skurczu, redukcję komór komory, a także niewystarczające zamknięcie lub perforację klapek zaworu.

  Taki mechanizm powrotu przepływu krwi wywołuje wzrost objętości rozkurczowej, a także ciśnienie w prawym przedsionku. Wszystko to stopniowo prowadzi do nieprawidłowej hipertrofii ścian komory i jej dalszego poszerzenia. Jeśli zdolność kompensacyjna osoby w sercu zostanie wyczerpana, objawy stagnacji krwi będą obserwowane w szerokim zakresie jej ruchów: objawy niewydolności serca stale rosną.

  • uformowana niewydolność wciąż w momencie wewnątrzmacicznego rozwoju dziecka z powodu czynników dziedzicznych - wrodzonej postaci patologii;
  • pojawienie się defektu po porodzie - nabyta postać choroby;
  • Sprowokowanym imadłem są właśnie patologie serca, a nie struktury oddychania - forma pierwotna;
  • spowodowane nadciśnieniem płucnym - wtórnym przebiegiem wady.

  Prowadzić do awarii w pracy elementów trójdzielnej nie tylko reumatyczne ataków i infekcji tkanki serca, ale również zespół Marfana, zawału serca prawy służbami, miksomnye zwyrodnieniowymi z urazami, a także zespół rakowiaka, biorąc niektóre leki podgrup. Wtórnej formy uszkodzenia, w niektórych przypadkach zaburzeń wywoływanych przez prawej komory serca, nadciśnienie płucne lub tworzy zwężenie zastawki dwudzielnej, ciężka, a także kardiomiopatię i migotanie Septal nieprawidłowości.

  Etapy niepowodzenia zastawki, objawy

  Fizyczne badanie u pacjenta z podejrzeniem niewydolności struktury zastawki trójdzielnej pozwala wykryć patologiczny hałas serca lub arytmię. Eksperci zgadzają się podzielić kliniczne objawy patologii na pewnych etapach: w bezpośredniej zależności od nasilenia niedomykalności:

  • w jego pierwszym etapie przepływu krwi zachowuje swoje parametry hemodynamiczne awarii offline, człowiek cierpi prawie rzadko nadmierną aktywność fizyczna może prowadzić do żyły pulsacje szyjki;
  • Zaostrzenie sytuacji następuje odwrotny krwi osiąga nie więcej niż 20 mm od płatków zastawki, zależy nie tylko pulsacja w żyłach szyi, lecz w wątrobie, będzie częste kołatanie serca, wzrost duszność;
  • na trzecim etapie przepływ krwi osiąga więcej niż 2 cm od powierzchni elementów zastawki, wszystkie powyższe objawy nieprzerwanie przeszkadzają osobie;
  • etap dekompensacji przejawia się w tym, że w momencie niedomykalności strumień krwi jest rzucany tak wysoko, że wnika w górną strefę komory przedsionkowej i wypłukuje ją. Pacjent odczuwa stały dyskomfort i ból w obszarze serca. Wizualnie określone pulsowanie przepełnionych żył głowy i szyi. Tolerancja wysiłku fizycznego jest znacznie obniżona, występują obrzęki kończyn, skóra jest zimna, żółtawa w dotyku.

  Gdy wyżej wymienione objawy kliniczne nasilają się, samopoczucie pacjenta pogarsza się, a możliwości pracy spadają.

  W przypadku dekompensacji niewydolności zastawki, potrzebuje stałej pomocy zewnętrznej, wykazuje oznaki niepełnosprawności.

  Przyczyny patologii u dzieci

  Kiedy noworodek z wyraźną wrodzoną postacią niedomykalności pojawia się w rejonie prawej zastawki przedsionkowo-komorowej, musi koniecznie być obserwowany przez kardiologa. Przyczyną tej patologii u dzieci jest często negatywna dziedziczna predyspozycja, zwłaszcza jeśli oboje rodzice mają choroby ze strony układu sercowo-naczyniowego.

  Nabyta odmiana regurgitacji powstaje na tle flory streptokokowej - gorączki reumatoidalnej. Z innych powodów są to:

  • ostra postać nadciśnienia;
  • uszkodzenie mięśnia sercowego;
  • urazowe uszkodzenia klatki piersiowej;
  • nowotwory złośliwe.

  Jeśli wada nie przekracza 1 stopnia, jest regularnie monitorowana przez specjalistę, nie jest wymagane specjalne leczenie, problem znika wraz z wiekiem. Terapię przeprowadza się z zaostrzeniem sytuacji, przejściem choroby w 2-3 etapach. Taktyka leczenia jest wybierana indywidualnie przez kardiologa.

  Diagnostyka

  Powodzenie środków podjętych w celu przeniesienia choroby na etap rekompensaty i długoterminowej remisji zależy bezpośrednio od wczesnej diagnozy. W tym celu osoba podejrzewana o nieprawidłowe funkcjonowanie w przegrodzie między przedsionkiem a komorą po prawej stronie zaleca następujący zestaw procedur diagnostycznych:

  • staranne zbieranie wywiadu;
  • badanie fizykalne: osłuchiwanie, palpacja, perkusja;
  • badania laboratoryjne mają charakter informacyjny: badania krwi, badanie stanu odpornościowego pacjenta;
  • od metod sprzętowych wymagane jest prowadzenie: EKG, EchoCG, spirali CT, radiografii badania.

  Tylko cała kompletność informacji pozwoli specjalistom na przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki różnicowej.

  Taktyka leczenia

  Główny nacisk w leczeniu niewydolności trójdzielnej polega na eliminacji podstawowej przyczyny stanu patologicznego. Metody zachowawcze są ograniczone do zapobiegania niewydolności serca, a także płuc. Farmakoterapia ogranicza się do przyjmowania leków z następujących podgrup:

  • diuretyki;
  • glikozydy nasercowe;
  • Inhibitory ACE;
  • preparaty potasu;
  • azotany;
  • leki przeciwzakrzepowe i rozszerzacze żylne.

  Dawki, częstotliwość przyjmowania, całkowity czas trwania leczenia będzie ustalany indywidualnie w oparciu o nasilenie objawów i etap niedomykalności krwi. Przy 3-4 stopniach niedomykalności konieczne jest podjęcie decyzji o operacyjnym usunięciu defektu: anuloplastyka lub całkowity plastik elementów zastawki.

  Prognozy dotyczące przeżycia i zdolności do pracy zostaną również określone przez stopień defektu w strukturach zastawek, inne patologie somatyczne, kategorię wiekową osoby, możliwości kompensacyjne jego serca. Od środków zapobiegawczych eksperci wskazują na terminowe leczenie patologii zakaźnych, zwłaszcza etiologii paciorkowcowej, regularnych profilaktycznych badań lekarskich. Pożądane jest także pragnienie zdrowego stylu życia: korekta diety, odpowiednia aktywność fizyczna, przestrzeganie wszystkich zaleceń zalecanych przez lekarza prowadzącego.

  Więcej Informacji Na Temat Statków